iConSec - intelligens építőipari azonosítási, vagyonbiztonsági és minőségbiztosítási technológia kutatás-fejlesztése

Projekt adatok

Kedvezményezett: MineData Műszaki és Kereskedelmi Kft.


Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15 - 2015 - 00297


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.09.30.


Szerződött támogatás összege: 252 769 332 Ft


Támogatás mértéke: 59,86 %

Projekt leírás

A nagy léptékű építőipari projektek összetett, sokszereplős projektek, ahol a megfelelő minőségű projektszervezetek kiemelt szerepet játszanak a hatékonyságban. A megrendelői szándék egy sok lépcsős folyamatban realizálódik, hiszen maga a kivitelezés alvállalkozói láncolatokon keresztül realizálódik, amely komoly kihívást jelent az ilyen projektek irányítóira.

A szereplők közötti információáramlás minősége és időigénye alapvető befolyással van a kivitelezés minőségére, költségére és a határidőkre. Jelen pályázati projekt keretei között a pályázó konzorcium egy olyan rendszertechnológia létrehozására vállalkozik, amelynek segítségével a magasépítés területén biztosítható az információk szereplőktől független, gyors, hatékony és minőségbiztosított áramlása oly módon, hogy innovatív eszközökkel közvetlen információs kapcsolatot termetünk a kivitelezés, a projektvezetés és a projekttervezés között.


A tervezett megoldás fókuszában a magasépítési tevékenység minőségbiztosítása áll, amelynek két fő aspektusát emeljük be a projektbe:

  • Munkavédelem: A munkavédelmi statisztikák alapján a halálos kimenetű munkahelyi balesetek 30%-a az építőiparban történik. Ennek felének hátterében a munkavédelmi felszerelések alkalmazásával kapcsolatos szabályok be nem tartása áll. 32 ezer fős mintán végzett munkavédelmi vizsgálatok 36,5 %-ban találtak valamilyen szabálytalanságot a munkabiztonság területén, míg a megvizsgált 11 ezer munkagép 24%-a nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. Ráadásul az ágazat a felmérések alapján fertőzött a nem legális foglalkoztatási formáktól, amelyek kiszűrésében az alvállalkozói láncolatok felsőbb szereplői és a tényleges kivitelezők között gyakran érdekellentét tapasztalható.
  • Visszaélések megelőzése: A felmérések szerint a visszaélésekből eredő átlagos kárérték építési projektenként eléri 25-50 millió forintos átlagot. A szakemberek szerint ma Magyarországon gyakorlatilag nincs olyan építőipari projekt, ahol valamilyen formában nem valósul meg a visszaélések valamilyen formája. Ezek közül a legtipikusabbak: kábelcsonkolás, beszerelt anyagok eltulajdonítása, roncsolása, munkafolyamat szabotálás, gépek eltulajdonítása, zsalurendszer lopása, stb.). A visszaélések, lopások feltárása a mai technológiai támogatás mellett egy sor esetben gyakorlatilag lehetetlen, miközben ezek hatásai messze továbbgyűrűzhetnek egy-egy személyen, vállalkozáson, akár az egész építési projekt fenntarthatóságát és minőségét veszélyeztetve.

A tervezett rendszer fő célja, hogy e két területen tudjunk jelentős előrelépést biztosítani, amely hozzájárul a magasépítési projektek hatékonyabb megvalósításához, a munkavédelem megszilárdításához, ezen keresztül egyrészt a munkahelyi balesetekből eredő társadalmi károk, másrészt a munkavédelmi előírások be nem tartásból származó elkerülhető büntetések miatti extra költségek elmaradásához és a szakmai munka tisztulásához.

A projekt keretei között feltárjuk az építőipari kivitelezési tevékenység információs szempontú kulcsmozzanatait és olyan technológiai eszközrendszert alkotunk meg, amely ezen kulcsmozzanatokat megfelelően leíró információk összegyűjtését biztosítja.


Három fő rétegben kell gondolkodnunk a rendszer megalkotása során:

  • Adatgyűjtő réteg
  • Adat továbbító réteg
  • Adatfeldolgozó réteg

Adatgyűjtő réteg

E funkciócsoport biztosítása érdekében az építési, kivitelezési kulcs folyamatok mérésére szolgáló fizikai eszközök fejlesztése tartozik. A projekt keretében innovatív szenzorrendszerek alkalmazásával kívánjuk megteremteni az alapvető folyamatok követéséhez szükséges információkat. Ide tartozik:

  • A kivitelezés során felhasznált eszközök és az építésben résztvevő személyek követése: A magasépítési projektek esetében az eszközök és személyek követése a jelenleg elterjedt pozícionálási technológiákkal nem kivitelezhető, hiszen szemben a mélyépítéssel, ahol a tevékenység jellege a GPS alapú követést lehetővé teszi a magas építési tevékenység jelentős része a GPS műholdak jeleitől elzártan következik be. A projekt keretei között egy kommunikációs alapinfrastruktúrát nem igénylő, önállóan működni képes és a magas építési projekt területek sajátosságaihoz igazodó pozícionálási infrastruktúra kialakítása a cél. Az ehhez szolgáló eszközök sajátossága, hogy nem lehet vezetékes tápellátási igénye, magas rendelkezésre állást kell biztosítani minimális karbantartás mellett és megfelelően alkalmazkodnia kell ahhoz a változó fizikai környezethez, amelyet egy magas építési projekt jelent.
  • Eszköz és felhasználó összekapcsolása: A projekt keretei között kialakítjuk azt a technológiai megoldást, amelynek segítségével a kivitelezési folyamatban résztvevő személyek és kivitelezésben felhasznált eszközök automatikusan összekapcsolhatók. Ezen összekapcsolást elvégezzük a munkavédelmi eszközökre, illetve a speciális szaktudást igénylő eszközökre, ami lehetővé teszi, hogy az építés során kontrollálható legyen a munkavédelmi és szakipari előírások folyamatos betartása.
  • Építőanyag felhasználás automatikus követése: A kivitelezési költségek legnagyobb részét a beépítésre kerülő anyagok adják. A tervezés során nagyon pontosan becsülhető a szükséges anyagmennyiségek és a költséghatékonyság szempontjából fontos elem, hogy a ténylegesen beépülő anyagmennyiségek kontrollálhatóak legyenek. A rendszer keretei között felmérjük az anyagbeszállítások jellemző metódusait és minden lényeges költségelem esetében kidolgozzuk az beszállítások minőségi és mennyiségi paramétereinek mérésére szolgáló technológiákat.

Adat továbbító réteg

Ebben a rétegben létrehozunk egy olyan vezeték nélküli kommunikációs infrastruktúrát, amely egységes kommunikációs felülete lesz a rendszerhez csatlakozó eszközöknek egy innovatív infrastruktúrát biztosítva. A tervezett megoldás egy olyan kommunikációs rendszer, amely az integrált rendszerelemek egymás közötti és központi alkalmazásokkal történő kommunikációját biztosítja.

A megoldás innováció tartalmát, illetve a kutatás nehézségét az adja, hogy maga a magas építési terület, mint fizikai környezet (Pl.: vasbeton, acél szerkezetek) nehezen kiszámítható, ráadásul időben változó körülményeket jelent, amely komolyan kihathat egy vezetékes kommunikációs megoldás rendelkezésre állási képességére. A kutatás célja, olyan technikai megoldások kialakítása, amely e speciális környezet körülményei között képes megfelelő színvonalú adatkommunikációs szolgáltatás biztosítására.

Adatfeldolgozó réteg

Gyakorlatilag ez a réteg értelmezi a mérési adatokat és kapcsolja hozzá a kivitelezés projektmenedzsment és tervezési eszköztárához az információkat. Az adatfeldolgozó réteg kialakítása során a célunk egy adatbányászati megoldásokra nyitott rendszer létrehozása, amelynek segítségével nem csak a koncepcióban meghatározott, algoritmizálható folyamatokra tudjuk felhasználni az adatokat, hanem nyitva hagyjuk olyan későbbi elemzések számára a lehetőséget, amelyek a tervezéskor nem ismert célfüggvények mentén használja fel a mért adatokat.Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.


Cégadatok

Cégnév: MineData Műszaki és Kereskedelmi Kft.


Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szőlő utca 51.


Cégjegyzék: 07-09-026400​​


Adószám: 24377531-2-07​​


E-mail: info@minedata.hu

Székhely

Befektetés

A MineData Kft-be 2015 novemberében jelentős összegű kockázati tőkebefektetést eszközölt a Garangold Kockázati Tőkealap.

Köszönjük a bizalmat.